ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ

ທ່ານຄິດຢາກເຮັດສິ່ງໃດບໍ? ຮອດເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງແລ້ວ!

ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງຈະວາງແຜນໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ເຄື່ອງໃໝ່, ໃຫ້ລາງວັນກັບໂຕເອງ ຫຼື ມີເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບທ່ານ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນ ເພື່ອເຕີມເຕັມໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຈິງ, ທລຝ ຢູ່ທີ່ນີ້: ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທາງດ້ານການທະນາຄານຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຊີວິດທ່ານ.

ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວ

ຂ້ອຍກຳລັງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຕົວເອງ

 

ກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈກັບຜະລິດຕະພັນທະນາຄານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

My Needs Sub - I want to start saving

ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມອອມເງິນ

 

ເລີ່ມອອມເງິນຂອງທ່ານເທື່ອລະໜ້ອຍກັບບັນຊີເງິນຝາກຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອກຽມພ້ອມສຳລັບອະນາຄົດທ່ານ ຫຼື ເຕີມເຕັມໂຄງການທີ່ທ່ານຢາກເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

My Needs Sub - I anticipate the next step

ຂ້ອຍກຳລັງວາງແຜນສໍາລັບອະນາຄົດ

 

ການເປັນນັກທຸລະກິດ ເປັນອີກເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂອງທ່ານບໍ? ມາເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານເດີນໄປຂ້າງໜ້າ ດ້ວຍການເລີ່ມສ້າງແຜນການອອມເງິນຂອງທ່ານໄວ້ແລ້ວດຽວນີ້.

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ

My-Needs-THN--About-to-change-life-

ຂ້ອຍກຳລັງຈະແຕ່ງງານ

 

ຝັນໃຫ້ໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດມັນອອກມາໃຫ້ເປັນມື້ທີ່ແສນພິເສດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກັບເລື່ອງງົບປະມານເພາະ ທລຝ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ.

ຂ້ອຍກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄອບຄົວໃໝ່

 

ລົງມືສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຄູ່ຮັກຂອງທ່ານ ໂດຍການສ້າງເປົ້າໝາຍໃນການທ້ອນເງິນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບຕົວເລືອກບັນຊີເງິນຝາກຂອງພວກເຮົາ.

My Needs Sub - I am building a new home

ຂ້ອຍກຳລັງຈະສ້າງບ້ານໃໝ່

 

ທ່ານກໍາລັງຈະສ້າງບ້ານໃໝ່, ຊື້ອາພາດເມັ້ນ ຫຼື ປັບປຸງບ້ານຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານບໍ? ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງວ່າສິນເຊື່ອບ້ານຂອງພວກເຮົາເໝາະສົມກັບໂຄງການຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ.

ຂ້ອຍກຳລັງກະກຽມກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູກ

 

ທ່ານໄດ້ວາງແຜນກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານແລ້ວບໍ? ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານຈະຮັບໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ເລີ່ມວາງແຜນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ແລ້ວດຽວນີ້ ດ້ວຍການວາງແຜນເງິນຝາກໄລຍະຍາວຂອງ ທລຝ.

ຄວາມຕ້ອງການເລັກນ້ອຍ

My-Needs-THN--What-is-on-your-wish-list-

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ລາງວັນກັບໂຕເອງ

 

ໃຫ້ລາງວັນກັບຕົວເອງ ດ້ວຍການທີ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາ.

My-Needs-THN--Planning-your-next-trip-

ຂ້ອຍກຳລັງວາງແຜນສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ

 

ບໍ່ວ່າຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານຈະຢູ່ແຫ່ງໃດ, ທ່ານຕ້ອງກຽມຕົວທີ່ຈະອອກເດີນທາງໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ເພີດເພີນໄປກັບມັນ. ທລຝ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການເດີນທາງຂອງທ່ານເປັນການເດີນທາງທີ່ປາສະຈາກຄວາມກັງວົນໄດ້.

My-Needs-THN---your-dream-car-

ຂ້ອຍກຳລັງຈະຊື້ລົດໃໝ່

 

ຮອດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງອອກໄປຂັບຂີ່ລົດໃໝ່ຕາມທີ່ທ່ານເຄີຍວາດຝັນໄວ້ໄດ້ແລ້ວ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອລົດ ດ້ວຍດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຍີດຍຸ່ນໄດ້.