ແພັກເກັດທີ່ອອກແບບມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ

ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ. ແຕ່ລະແພັກເກັດ ໄດ້ມອບສິດທິພິເສດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການບັນຊີ ແລະ ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າທີ່ຄອຍຢູ່ຂ້າງທີ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງດ້ານການເງິນປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ແລະ ເວລາທີ່ທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທ່ານ. ແພັກເກັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ແທັດເໝາະກັບກັບວິຖີຊີວິດຂອງທຸກທ່ານ: ເລືອກແພັກເກັດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ 0 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ເທົ່ານັ້ນ.

ແພັກເກັດ ຄຣາດສິກ

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈໍາເດືອນ

 

ແພັກເກັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ, ທ່ານສາມາດເຮັດທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນກັບພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງສະດວກ: ຮັບບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການທະນາຄານແບບດິຈິຕອນ, ບັດ ເອທີເອັມ ແລະ ພົບກັບພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

ແພັກເກັດ ພຣີມຽມ

ຄ່າທຳນຽມພຽງແຕ່ 10,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

 

ແພັກເກັດພຣີມ້ຽມ ເປັນແພັກເກັດທີ່ຍົກລະດັບຂຶ້ນມາອີກຂັ້ນ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍບັນຊີກະແສລາຍວັນ, ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ແລະ ການເພີ່ມວົງເງິນໃນການຖອນເງິນສົດ ແລະ ການຊໍາລະຕ່າງໆ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການທະນາຄານແບບດິຈິຕອນ ລວມໄປເຖິງການຊໍາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານ ຄິວອາໂຄດ.

ແພັກເກັດ ພຣາຍເວດ

ຄ່າທຳນຽມທີ່ເໝາະສົມ

 

ນອກເໜືອຈາກຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການທະນາຄານປະຈໍາວັນເຊັ່ນວ່າ: ຟຣີບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ແພັກເກັດ ພຣາຍເວດ ຍັງໄດ້ອອກແບບມາ ພິເສດເພື່ອການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ພິເສດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ຟຣີບັດ ເອທີເອັມ ຫຼື ບັດ ວີຊ້າ ເດບິດ

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ຟຣີແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ