ແພັກ​ເກັດ​ສ່ວນ​ຕ​ົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ BFL BRED Group ​​ນຳ​ທ່ານສູ່​​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ​ດີກວ່າ. ​ເປີດ​ບັນ​ຊີ​ງ່າຍໆ : ​ເລືອກ​ໜື່ງ​ໃນ​ສີ່​ບັນ​ຊີ​ແພັກ​ເກັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​, ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ແລະ ບັນ​ຊີ​ປະ​ຢັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ ແລະ ຈ່າຍ​ພ​ຽງ​ແຕ່​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ແພັກ​ເກັດ​​ແບບ​ລາຍ​ເດືອນ.

ເປິີດບັນຊີ

ການເປິດບັນຊີກັບ ທລຝ ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ.


ງ່າຍໆພຍງແຕ່ຂັ້ນຕອນທໍາອິດທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຕີ່ມແບບຟອມສະມັກໃຫ້ສໍາເລັດໃນໜ້ານີ້, ແລ້ວ, ເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໃກ້ກັບບ້ານທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຈັດການປະຊາສໍາພັນຂອງພວກເຮົາຈັດການໃຫ້ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ໃນເວລາເຂົ້າການ ທີ່ 021 285 444

ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຈຳ​ວັນ & ​ແພັກ​ເກັດ

ເລືອກ​ໜື່ງ​ໃນ​ສີ່​ບັນ​ຊີ​ແພັກ​ເກັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໃຊ້​ໄດ້ຫຼາຍ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ​ແລະ ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ ​ແລະ ຈ່າຍ​ພຽງ​ແຕ່ ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ແພັກ​ເກັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ແພັກ​ເກັດ​ Silver ₭25000

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີ່ມ
 • ​ຟ​ຣີ​ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ​ຟ​ຣີ Visa Debit Card
 • ໃຊ້ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຟ​ຣີ
 • -
 • -
 • -

ແພັກ​ເກັດ Gold ₭8500

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີ່ມ
 • ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຟ​ຣີ
 • ​ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ​ຟ​ຣີ Visa Debit Card
 • ລາ​ຄາ​ທີ່ເໝາະ​ສົມໃນການ​ໂອນ
 • -ລາຄາທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທາງ​ດ້ານທຸລະກໍາ
 • -

ແພັກ​ເກັດ Platinum ₭0

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີ່ມ
 • ຟ​ຣີ​ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ຟ​ຣີ Visa Debit Card
 • ໃຊ້ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຟ​ຣີ
 • ລາ​ຄາ​ທີ່ເໝາະ​ສົມໃນການ​ໂອນ
 • ລາຄາທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທາງ​ດ້ານທຸລະກໍາ
 • ລາຄາທີ່​ເໝາະ​ສົມທາງ​ດ້ານປະ​ກັນ​ໄພ

​ຄົ້ນ​ຫາ​ແພັກ​ເກດ​ໃໝ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

​ການ​ປ່ຽນ​ແປງທີ່​ສຳ​ຄັນ ສູ່​ລາ​ຄາ ແລະ ແພັກ​ເກດຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ​ຄີກ​ທີ່​ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ
ແພັກເກັດໃໝ່ຂອງ ທລຝ ມີຫຍັງແດ່?

ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງລະບົບທະນາຄານຂອງພວກເຮົາສໍາເລັດແລ້ວ, ກຸ່ມ BFL BRED ໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນທຸກຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເພື່ອເປີດໂຕແພັກເກັດໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທະນາຄານຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ. ແພັກເກັດໃໝ່ຕ່າງໆມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
website---popup-eng-lak-1.png
website---popup-eng-lak2-1.png
website---popup-eng-lak3-1.png
ທຸກແພັກເກັດຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບ E-Banking ແລະ ມີບັດ VISA Debit Card ໃຫ້ຟຣີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດ
ທຸລະກຳທາງການເງິນໄດ້ທຸກບ່ອນທຸກເວລາ.
ທ່ານໄດ້ໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານກັບພວກເຮົາ ຫຼື ບໍ?
ກະລຸນາຮັບຊາບໂດຍການຄຼິກທີ່ No ທ່ານຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: ສ່ວນບຸກຄົນ-ການຈັດການດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ
ການກຳນົດ ລາຄາ ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອັບເດດແລ້ວ ຫຼື ບໍ?
ນອກຈາກຈະມີແພັກເກັດໃໝ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນລາຄາຄ່າບໍລິການທົ່ວໄປ ປີ 2018 ອີກດ້ວຍ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາແກ່ທາ່ນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່ທະນາຄານລາວ-ຟລັ່ງ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສະໜອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີເລີດໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ທາງທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈທົບທວນຄືນຜະລິດຕະພັນດ້ານການທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.
ທະນາຄານຈະເລືອກແພັກເກັດໃໝ່ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ?
ແພັກເກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ໃຫ້ທ່ານມີຕົວເລືອກດ້ານການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ທຸລະກຳທາງການເງິນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ແລະ ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ແພັກເກັດຂອງທ່ານຕາມ ຍອດຄົງເຫຼືອລາຍເດືອນສະເລ່ຍ* ທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຂອງທ່ານໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ພິເສດຂອງພວກເຮົາແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົານຳສະເໜີຂໍ້ສະເໜີທີ່ພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກຳນົດເອງ

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄໍາສອບຖາມໃດໆກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ກະລຸນາທົບທວນຄືນທາງເລືອກຕ່າງໆທັງໝົດກັບນາຍທະນາຄານ
ສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາທີມບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ contact@bfl.la. ທ່ານສາມາດປ່ຽນແປງແພັກເກັດຂອງທ່ານໄດ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຼຸດແພັກເກັດລົງ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າແຕ່ລະ
ແພັກເກັດຂອງພວກເຮົານັ້ນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຈຸດປະສົງໃຫ້ລາຄາຄໍາບໍລິການພິເສດແກ່ລູກຄ້າຜູ້ທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ໃຊ້ບໍລິການເຮົາມາໂດຍຕະຫຼອດເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີແພັກເກັດໂກນດ໌ ຫຼື ແພລທິນຽມນຳຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ຕ້ອງການຫຼຸດລົງມາໃຊ້
ແພັກເກັດຊິວເວີຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກໍ່ຈະຫຼຸດລົງນຳ.

website---landing-pkg-vdc-1.png
ບັດ VISA DEBIT CARD ສາກົນ, ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ ຫຼື ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຕ້ອງມີບໍ ?
ທາງເລືອກແບບດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ (ບັດ Visa Card, ບໍລິການ​​ ອີ​-ແບັງ​ຄີງ ແລະ ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື 
ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບ ແຕ່ວ່າຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນແພັກເກັດໃໝ່ຂອງທ່ານຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. .

ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດບັດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ໄວ້ວ່າມັນຈະໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕໍ່າກວ່າ (ຈົ່ງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ປີ 2018 ຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫານາຍທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ)

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມຸນທາງການເງິນ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ ຫຼື ບໍ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານ ເບຣດ (ເປັນກຸຸ່ມທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ໃນໂລກ) ແລະ ໂດຍການເນັ້ນການໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພລ່າສຸດໃນທາງເລືອກດ້ານການທະນາຄານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນທ່ານໄວ້ເປັນອັນດັບທຳອິດ

ນັບຕັ້ງແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມອາດສາມາດສູງຂຶ້ນ ໃນການມອບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ແອັບການທະນາຄານຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແພັກເກັດ/ລາຄາຄ່າບໍລິການ
ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ.. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສື່ສານໃຫ້ທ່ານຮັບຮູ້ເຖິງການປ່ຽນແປງ, ການປັບປຸງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ໆ ໃນເມື່ອພວກມັນຖືກຈັດຕັ້ງະຕິບັດ ແລະ ນໍາມາໃຊ້. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌, ກິດຈະກຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ, ອີເມວ໌
ເປົ້າໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ການສື່ສານຜ່ານທາງໄປສະນີ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ FAQ (ຄຳຖາມທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ) ຫຼື ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ມີຄຳຖາມບໍ່?

ຄຣິກຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າຫາຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນເລືອຍໆ & ດາວໂຫຼດຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນເລືອຍໆ

ບັດວິ​ຊາ ເດ​ບິດ​ຄາດ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

cb
ບັດ​ວິ​ຊາ ເດ​ບິດ​ຄາດ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ເ​ຊື່ອມ​ຕໍ່ຜ່ານເຄື່ອ​ຂ່າຍ ບັດວິ​ຊາ​ສາ​ກົນ ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ 30 ລ້ານຮ້ານ​ຄ້າ ແລະ 1.4 ລ້ານເຄື່ອງ​ເອ​ທີ​ເອັມຜ່ານ 170 ປະ​ເທດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ບັດ​ວິ​ຊາຂອງ BFL ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ:

✔︎ ເຂົ້າເ​ຖີງຍອດເງິນ ແລະ ທຸ​ລະ​ກຳຕ່າງໆ​ທີ່​ອັບ​ເດ​ດຜ່ານ BFL ອີ-ແບັງ​ຄີງ​ຂອງທ່ານ.
✔︎ ກຳ​ນ​ົດ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ທຳ​ທຸ​ລະ​ກ​ຳ / ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ຖອນ​ລາຍ​ວັນ, ​ແລະ​ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບຫຼາກຫຼາຍ​ບັດ​ເຂົ້າ​ສູ່​ບັນ​​ຊ​ີ. ✔︎ ​ປົກ​ປ​້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຮັກ​ສາບັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຂອບ​ໃຈ​ສຳ​ລັບ EMV chip
✔︎ ເພີ່ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ແບບ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ ກັບ OTP (One Time Password) ຜ່ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແບບ 3 ມິ​ຕິ.
ໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໜັກແກ່ທ່ານກັບຜະລິດຕະພັນແບບປະຫຍັດທີ່ເໝາະແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່່ານ. ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍລະດັບທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ງ່າຍ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ກີບ, ໂດລາ, ເອີໂຣ).

ວາງ​ໃຈ​ໄດ້​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ

ວາງ​ໃຈ​ໄດ້​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ ເລີ່ມ​ປະ​ຢັດ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແບບສະ​ດວກ ແລະ ໄປໃນ​ທາງ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ຢັດ​ຂອງພວກ​ເຮົາ.

✔︎ ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ທີ່​ສາ​ມາດປັບ​ປ່​ຽນ​ໄດ້​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້ປະ​ຫຍັດ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຄຸ້ມ ແລະ ງ່າຍ​ຕໍ່​ກາ​​ນນຳ​ໃຊ້ : ສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານອິນເຕີເນັດແບັງ​ຄີງຂອງພວກເຮົາຟຣີ, ໂມ​ບາຍ​ແອັບ, ​ເອ​ທີ​ເອັມ ເນັດ​ເວິກ ຫຼື ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ !
✔︎ ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍ ແລະ ຄ້າງ​ຈ່າຍ​ປະ​ຈຳ​ວັນ
✔︎ ທ່ານສາມາດຝາກເງິນເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາກັດ

ໄດ້ຮັບເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກຊີເງິນຝາກປະຈໍາຂອງທ່ານ

ຂອບ​ໃຈ ສຳ​ລັບ​ການ​ຝາກ​ເງິນ​ປະ​ຈຳ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ບາດ​ກ້າວ​ເລິ່ມ​ຕົ້​ນ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຫຍັງ​ແດ່ ! ດ້ວຍ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ງ່າຍໆ, ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ວ່ອງ​ໄວ. ພວກ​ເຮົາ​ມອບ​ໃຫ້ໃນ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ທີ່​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ ແລະ ມີຫຼາຍ​ທາງ​ເລ​ືອກ ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໃນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຕິດຕາມຍອດເງິນຂອງທ່ານອອນໄລນ໌ໄດ້.

✔︎ ເລືອກ​ແບບ​ກຳ​ນົດ​ແຕ່ 3 ເດຶອນ ຫາ 3 ປີ
✔︎ ​ເລືອກ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ອັດ​ຕາດອກ​ເບ້ຍ​ຂອງ​ທ່ານ: ປະ​ຈຳ​ເ​ດືອນ, ລ່​ວງ​ໜ້າ ຫຼື ຄົບ​ກຳ​ນົດ
✔︎ ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ໃນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ໂດ​ລາ, ກິບ, ບາດ & ຢູ​ໂຣ

ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ

ເຄີຍພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າ​ໃນການສຶກສາວິທະຍາໄລຂອງລູກທ່ານແລ້ວບໍ? ​ເລີ່ມ​ວາງ​ແຜນ​ກັນ​ເທາະ ແລ້ວ​ໃຫ້ bfl ພາ​ທ່າ​ນ​ໄປ​ສູ່​ເປົ້​າ​ໝາຍ​ນີ໊ໃຫ້​ໄດ້.

ພວກເຮົາມີລາຍ​ການເງິນຝາກປະຢັດທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຢັດ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນການສຶກສາຂອງລູກ​ທ່ານ.

✔︎ (LAK) ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​​ຄົງ​ທີສູງ​ສຸດ​ຢູ່​ທີ່ 4.50% (​ສຳ​ລັບ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ກີບ)*
✔︎ ເລືອກ​ແບບ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ: 3 , 5 ຫຼື 10 ​ປີ
✔︎ ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ໃນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ ໂດ​ລາ, ກິບ, ບາດ & ຢູ​ໂຣ

ອັບ​ເດດຂ່າວ​ໃໝ່​​!

ສະ​ໝັກ​​ຂ້າງ​​ລຸ່ມນີ້ເພື່ອ​ຮັບ​ຂ່າວໃໝ່​ລ້າ​ສຸດຈາກ​ BFL ຂອງພວກ​ເຮົາ

Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid