ແພັກເກັດສໍາລັບທຸລະກິດ ທີ່ແທັດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດທ່ານ

ທ່ານມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນການນໍາພາໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື່ອຍໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານໃນແຕ່ລະມື້ຂອງທ່ານໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ພວກເຮົາມີແພັກເກັດ ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບແພັກເກັດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເລືອກແພັກເກັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມແພັກເກັດລາຍເດືອນໃນການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ

 

ຖ້າທ່ານກຳລັງຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສໍາລັບເງິນທຶນ ຫຼື ສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ, ແພັກເກັດ SME ຂອງພວກເຮົາຄືຄໍາຕອບທີ່ດີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຜ່ານການແກ້ໄຂບັນກາທາງດ້ານການທະນາຄານປະຈໍາວັນ ລວມໄປເຖິງແຫຼ່ງທຶນສໍາລັບທຸລະກິດອີກດ້ວຍ.

SME ພຣັດ

Affordable solutions, LAK 50,000 per month

 

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການບໍລິຫານເງິນສົດ, ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ແລະ ປ້າຍການຊໍາລະເງິນຜ່ານ QR-Code ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊໍາລະເງິນຂອງລູກຄ້າທ່ານ.

ໂຄງການທະນາຄານ ສໍາລັບແມ່ຍິງ

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມແພັກເກັດລາຍເດືອນ & ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ

 

ແພັກເກັດ ໂຄງການທະນາຄານສໍາລັບແມ່ຍິງ ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປັນການປົດລ໋ອກສະກາຍະພາບໃນການເຕີບໂຕຂອງພວກເຂົາ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ຟຣີບັດ ເອທີເອັມ ຫຼື ບັດ ວີຊ້າ ເດບິດ

ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ຟຣີແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ